top of page
Image by Danielle Smit

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Υπηρετώντας πρόσφυγες στην Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας στο όνομα του Ιησού Χριστού

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Στα Χέρια Βοήθειας βάζουμε τα δυνατά μας να μοιραστούμε την αγάπη του Θεού με πρακτικούς τρόπους, βασισμένοι στο παράδειγμα του Ιησού Χριστού, όπως εκφράζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, παρέχοντας σε όλους τους πρόσφυγες φαγητό, ελευθερία και συγχώρεση.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τα Χέρια Βοήθειας είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ανθρωπιστικός, χριστιανικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Ελλάδα και περιλαμβάνει Έλληνες και ξένους εθελοντές. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των φυσικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών των προσφύγων και των διεθνών μειονοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, ή εθνικότητας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Υπηρετώντας πρακτικά τους πρόσφυγες, να τους φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, κηρύσσοντάς τους το Ευαγγέλιο. Επίσης, να κινητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε και άλλους χριστιανούς και Εκκλησίες στην Ελλάδα ώστε να αγαπήσουν και να υπηρετήσουν καλύτερα τους πρόσφυγες.

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ

Τα Χέρια Βοηθείας αποτελούνται από μέλη που προέρχονται από διάφορες Χριστιανικές εκκλησιαστικές παραδόσεις και τα ενώνει η πίστη τους στις θεμελιώδεις αρχές της Αγίας Γραφής, όπως αυτές συνοψίζονται στο Σύμβολο της Πίστεως (Σύνοδος Νικαίας).

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων      τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ              συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.


Ἀμήν.

DSC_0081_edited.jpg

Η ΑΡΧΗ

Μετά από πρόσκληση της Διεθνούς Εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στην Αθήνα, οι Scott & Vicki McCracken άφησαν τη διακονία τους στην Αυστρία για να έρθουν στην Ελλάδα ως διευθυντές των «International Teams» στην Αθήνα. Το όραμά τους ήταν να μοιραστούν το Ευαγγέλιο, μέσω ευαγγελισμού και μαρτυρίας, με «τα έθνη» που είχαν συγκεντρωθεί στην Αθήνα. Αρχικά αυτό περιλάμβανε κυρίως Ανατολικοευρωπαίους, Φιλιππινέζους και μερικούς ανθρώπους από διάφορες χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Στα μετέπειτα χρόνια θα επικεντρωνόταν κυρίως σε πρόσφυγες από ισλαμικές χώρες. Βάζοντας τα θεμέλια της προσευχής, της μαθητείας και της εκπαίδευσης πάνω στην ηγεσία σε διάφορες εθνοτικές ομάδες, το όραμα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει την ίδρυση ενός εγγεγραμμένου στην Ελλάδα, μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 

Τον Ιούνιο του 1993 ιδρύθηκαν τα Χέρια Βοήθειας με ελληνικό διοικητικό συμβούλιο και τη συμμετοχή εθελοντών διαφόρων εθνικοτήτων. Αρχίζοντας με την παροχή βοήθειας σε διάφορους ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ πρόσφυγες και μετανάστες για να καλύψουν τις πρακτικές και πνευματικές τους ανάγκες, ξεκίνησε το 1995 μια συνεργασία με την Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση που σέρβιρε ΓΕΥΜΑ μία φορά την εβδομάδα από τις εγκαταστάσεις της στην οδό Ευριπίδου. Κατόπιν το 1997 νοικιάσαμε τον δικό μας όροφο σε ένα κτίριο της οδού Μενάνδρου και στη συνέχεια αποκτήσαμε και λειτουργούμε τη δική μας εγκατάσταση στη Σοφοκλέους 53Δ, κοντά στην Ομόνοια. Το 2016 μας παραχωρήθηκε ως δωρεά μια επιπλέον εγκατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω στο 2000 ο Νίκος Στεφανίδης έγινε ο πρώτος έλληνας διευθυντής πλήρους απασχόλησης, υπηρετώντας πιστά μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2019 και μοιραζόμενος ολόψυχα τη διακονία των Χεριών Βοήθειας σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, η διευθύντρια Κική Δημητροπούλου, το διοικητικό συμβούλιο και η διεθνής/δια-οργανωτική ομάδα ιεραποστόλων συνεχίζουν να καθοδηγούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και δυναμικής διακονίας που χρησιμοποιεί ο Θεός για να διαδώσει στα έθνη το Ευαγγέλιο.

team.jpg

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗΜΕΡΑ

Τα Χέρια Βοήθειας απαρτίζονται από ομάδα ιεραποστόλων, καθώς η αγάπη τους για τους πρόσφυγες τους έφερε στην Αθήνα, από διάφορα μέρη του κόσμου. Υποστηρίζουν τα καθημερινά προγράμματα σε συνεργασία με τη Διοίκηση της διακονίας, σε όλες τις πτυχές φροντίδας που παρέχουμε στους πρόσφυγες.

Σήμερα, τα ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ διοικούνται:

• Από ένα Τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο που επιβλέπουν τη διακονία. Τα μέλη του ΔΣ είναι Έλληνες

  που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.

• Από μία Ελληνίδα Γενική Διευθύντρια.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη τον Ιανουάριο του 2022 αποτελείται από:

Χάρις Κιουλλόγλου . Γιώργος Σώχος . Κική Δημητροπούλου (Διεύθυνση) . Δημήτρης Μπούκης . Ιάκωβος Παπαναγής

Board of Directors.JPG
Sochos.jpg

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΧΟΣ

Πρόεδρος

Ο Γιώργος Σώχος είναι απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης και κάτοχος Διπλώματος Μονωδίας. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χορωδίες, θιάσους, τηλεόραση, αφήγηση κειμένων και στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ σχεδόν παράλληλα σε διάφορες θέσεις στον χώρο του βιβλίου. Το 2007 προσλήφθηκε στην Ελληνική Βιβλική Εταιρία ως υπεύθυνος Πωλήσεων και Επικοινωνίας. Από το 2019 εργάζεται για την Ομάδα Παγκόσμιας Αποστολής των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρειών και σήμερα είναι ο Επικεφαλής Σχέσεων με τις Βιβλικές Εταιρείες της Ευρώπης. Η αγάπη του για συνεχή εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα Πιστοποιητικό στη Θεολογία και τη Διακονία από το Θεολογικό Σεμινάριο του Πρίνστον και μια σειρά από Πιστοποιητικά σε Ηγεσία, Διαπολιτισμική Ευφυΐα, Συστηματικές Εκκλησιαστικές Σχέσεις, Στρατηγικό Σχεδιασμό, Οικονομικό Προϋπολογισμό, Σπουδαιότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κ.ά. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας και Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα, που είναι μαία (MSc) και προσφέρει εθελοντική εργασία σε προσφυγικά προγράμματα και έχει δύο μεγάλα παιδιά. 

bottom of page