Διδασκαλία

Προσφέρονται μαθήματα γλωσσών ανάλογα με τις ανάγκες και την ζήτηση. Όταν υπάρχουν πρόσφυγες που μένουν στην Αθήνα για μερικούς μήνες και θέλουν να μάθουν Ελληνικά ή Αγγλικά, τότε ξεκινούν τα μαθήματα.

Χρειαζόμαστε εθελοντές που να διαθέτουν χρόνο για να διδάξουν στους πρόσφυγες Ελληνικά ή Αγγλικά, καθώς και διάφορα σχολικά είδη.

Change Language To: Greek English