Δωρεά

Log In to Your Account (optional)

Billing Details

ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
EUROBANK ERGASIAS EFG
Αριθ. Λογαριασμού: 0026.0178.87.0100694108
IBAN: GR0302601780000870100694108
SWIFT ADDRESS: ERBKGRAA

Από το εξωτερικό μπορείτε να καταθέσετε την προσφορά σας στα:

HELPING HANDS
EUROBANK ERGASIAS EFG
Piraeus Street. 9-11 – Omonia,
105 51 Athens, Greece
Tel. +30 210 527 1702

EURO ACCOUNT: 0026.0178.87.0100694108
IBAN: GR0302601780000870100694108
SWIFT ADDRESS: ERBKGRAA

Donation Total: €100,00